GALERIE x

prostor pro Vaše myšlenky

Vítejte v Galerii X

Vítejte v prostoru a projektu, který chce rozšířit nabídku vnímání a pohledu na umění. Právě propojení virtuálního prostředí internetu s reálnou vizualizací daného tématu může nabídnout možnost prezentace odlišných názorů, témat či neznámých skutečností na tvorbu autorů zavedených i těch dosud opomíjených.


O projektu

Galerie X propojuje koncept Action Gallery - nezávislé, soukromé, alternativní galerie prezentující výtvarnou činnost v netradičním prostoru, zpravidla na časově omezenou dobu. K tomu využívá vlastní komunikační platformy, která není ovlivněna oficiálními mechanismy státních či zavedených galerijních institucí, ani zaměřením či koncepcí kurátorů.


Formáty výstav

Akce konkrétních výstav probíhá ve třech základních formátech, které se vzájemně prolínají. Výstava je představena na panelech ve vozech pražského metra na lince C, je zveřejněna na stránkách www.galerieX.cz a reálně instalována na display tzv. "Paravanu" v soukromém výstavním prostoru. Na aktuální výstavu Vás upozornění odkaz v tištěném newsletteru měsíčního vydání Českých galerií.


Copyright © 2023-24 GalerieX.cz