O projektu

Galerie X propojuje koncept Action Gallery - nezávislé, alternativní galerie prezentující výtvarnou činnost v netradičním prostoru, zpravidla na časově omezenou dobu. K tomu využívá vlastní komunikační a vizuální platformy. Projekt není ovlivněn oficiálními mechanismy státních či zavedených galerijních institucí. Proto může nabídnout možnost prezentace odlišných úhlů pohledu či kontroverzních témat na současné umění.

Zároveň chce nabídnout veřejnosti seznámení s neznámými poznatky v tvorbě autorů etablovaných, ale i těch dosud opomíjených. Alternativní ne/galerie poskytují prostor zejména mladým studujícím umělcům či čerstvým absolventům vysokých uměleckých škol. Galerie X chce umožnit prezentaci umění i těm ostatním. Chce být v dnešním světě protipolem oslavy neumětelství, konceptuální bezradnosti, chvále diletantismu či nové dekadenci.

Prezentace

Prezentace konkrétních výstav probíhá ve třech základních formátech. Ty se vzájemně doplňují. Akce je představena na panelech ve vozech pražského metra, je zveřejněna na webových stránkách www.galeriex.cz a fyzicky instalována na display tzv. "Paravanu" v soukromém výstavním prostoru.

Panely MHD

Nejspíš si položíte otázku, kde ve veřejném prostoru je možnost aktuální výstavu zhlédnout? Odpověď je jednoduchá: v pražské MHD, konkrétněji ve vozech metra trasy C. Prezentace je nabízena vizuální formou v rámečkách o rozměrech 78 x 19 cm, které jsou umístěny ve výši očí nad okny v horní části vozu.

Paravan

V našem výstavním prostoru slouží klasický paravan k reálné prezentaci grafiky, uměleckých děl, tisků nebo předmětů či doplňujících textů k výstavě. Je to trojdílná kovová zástěna s výplní ve formě panelů, které se přichytávají na konstrukci. Jedná se o velmi účinný prostředek prezentace.